תפיסת-הבטיחות-שלנו

תפיסת הבטיחות שלנו


כשאנו מבקשים להגדיר וליישם תפיסת בטיחות מאוזנת, אנו שואפים לצמצם את הסיכונים עד לרמה הנמוכה ביותר הניתנת להשגה או לכל הפחות ליישום, תוך שלוקחים בחשבון שבסביבה אנושית עלולות לקרות טעויות שתגרומנה לנזק ולסיכון.
 
 • מהי בטיחות?


  פעילות יזומה שתכליתה השגת רמת סיכונים קבילה. אנו שואפים למזער את הסיכונים, אך לא ניתן למגר את כולם. הגדרת הבטיחות, כאמור, משמעותה סילוקם של סיכונים בלתי קבילים.
 • 3 עוגני הבטיחות


  בטיחות נגזרת מהתנהגותם של אנשים וזו מושתתת על שלושה עוגנים:

  • עוגן חינוכי -  הקניית ערכים, ידע ומקצועיות.

  • עוגן משפטי - הטלת חובות חוקיות ונורמטיביות ואכיפתן.

  • עוגן כלכלי  - יצירת כדאיות לקיום הבטיחות באמצעות תמריצים כלכליים.

 • עקרונות תפיסת הבטיחות


  אחריות ומחויבות

  את הבטיחות בכל ארגון, עסק ומקום עבודה, מוביל העומד בראשו והוא האחראי לה והמחוייב לה.
  העובדים הינם שותפים מלאים למאמצי ההנהלה לשמור על הבטיחות בארגון ולקדם אותה.
  כל פרט מחוייב לבטיחותו האישית ולבטיחות זולתו וסביבתו.
  הבטיחות היא זכות בסיסית של האדם העובד. כל מנהל ומעסיק מחוייב להבטיח זכות זו ולקיים את דרישות החוק ודרישות נורמטיביות.

  מקצועיות

  הבטיחות מבוססת על מקצועיות והיא חלק בלתי נפרד ממנה. מאפייני הפעילות המגוונים והשונים מחייבים מתן פתרונות מקצועיים ומותאמים להבטחת הבטיחות.
  העובדים ואנשי המקצוע שותפים לתהליכים ומשתתפים באיתור הסיכונים ובזיהויים, במציאת פתרונות וביישומם הלכה למעשה. ההשקעה בבטיחות נגזרת מגודל הסיכונים ומאופיים.
  תפקידם של גורמי הבטיחות לשמש כמומחים מקצועיים בתחומם ולסייע למנהלים ולעובדים לממש את אחריותם בתחום זה.

  פרואקטיביות

  ניהול הבטיחות הינו חלק בלתי נפרד מניהולו הכולל של כל ארגון, עסק ומקום עבודה. הוא מושתת על תכנון יסודי, על חיזוי תרחישים ועל ניתוחם,  על ניהול סיכונים, על בקרת היישום והביצוע, על הדרכה ועל הגברת המודעוּת.
  פעולת הבטיחות מתמקדת במניעה יזומה של סיכונים, של כשלים, של שגיאות ושל תקלות.

  שיפור מתמיד

  קידום הבטיחות ושיפורה מחייבים לימוד אישי וארגוני, המבוסס על דיווח, על תחקיר, על הפקת לקחים והטמעתם.
  כדי להבטיח שיפור מתמיד המנהלים אחראים ליצור שפה משותפת בארגון, להציב יעדים ברורים, מאתגרים ובני השגה, להגדיר מדדים אחידים בני מדידה, לקיים ולנהל מערכת מדידה יעילה.