ערכים

הערכים שלנו

 • בטיחות מאוזנת ומאפשרת

   
  אנו נוקטים גישה מאוזנת ובריאה כלפי תחום הבטיחות, המעניקה לו חשיבות מרובה אך אינה הופכת אותו לחזות הכל. אנו רואים בבטיחות ערך חשוב, חלק בלתי נפרד מהניהול והעשייה, אך אסור שתהפוך לגורם הבולם ומשתק את הארגון.
 • יצירת זיקה בין מקצועיות לבטיחות

   
  הטמעת ערכי הבטיחות היא תהליך שיש להשקיע בו תשומת לב ניהולית ומשאבים. אנו פועלים לפיתוח תרבות ארגונית, שיוצרת זיקה ברורה בין בטיחות למקצועיות. אנו מבססים את הבטיחות על ביצוע נכון, הימנעות משגיאות מקצועיות ומניעת מצבים מסוכנים ולא רק על ידי ציות לנהלים.
 • שיתופיות מונעת אסון


  אנו מעודדים יצירת תרבות ארגונית המבוססת על פתיחות ושיתוף העובדים. תרבות משתפת לא רק משפרת את האווירה במקום העבודה, אלא גם מהווה תשתית מצוינת ליצירת דפוסים של למידה ושיפור ויכולה לסייע בחשיפת בעיות בטיחות לא מוכרות ובמציאת פתרונות לבעיות אלו.
 • בטיחות - הרבה יותר ממניעת תאונות


  ניהול בטיחות חכם הוא זה אשר אינו מסתפק במניעת תקלות ובמזעור נזקים, אלא מסייע לארגון בהשגת מטרותיו. אנו נוקטים גישה אסטרטגית הרואה את הארגון כמכלול ואת תחום הבטיחות כפן של פעילותו התורם לתכנון קפדני של תהליכים, ליישום מקצועי של המשימות ומביא לייעולם ולשיפורם באופן מתמיד.
 • חיזוק המעמד והסמכות של ממוני הבטיחות באירגונים


  תפקידו של איש הבטיחות לשמש כמומחה (expert) ולא רק לפקח (supervisor) וככזה הוא נדרש לסייע למנהלים ולעובדים לבצע את תפקידם בצורה בטוחה ויעילה. אנו מעניקים לאיש הבטיחות מיומנויות ויכולות, התורמים למיצובו כמשאב ניהולי ומקצועי בארגונו ובונים את סמכותו, כלפי העובדים והמנהלים כאחד.
 • שמירת סודיות


  בתוקף תפקידנו אנו מצויים בנבכי הארגונים המזמינים את שירותינו ופועלים בדיסקרטיות מוחלטת ותוך שמירה על סודיות מלאה.