ניהול-בטיחות-ב-sce
 • דיקנים מובילים בטיחות במכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון -SCE
  בהתאם למדיניות שמנהיג פרופ' יהודה חדד נשיא המכללה בנושא הבטיחות לפיה כל מנהל מוביל את הבטיחות במסגרת עליה הוא אחראי, השתתפו הדיקנים והסגל המנהלי הבכיר בהרצאתו של יורם אלעזרי בנושא ניהול הבטיחות.
  חברת YESafety מובילה במכללה פעילות ענפה במכללה להטמעת מדיניות זו במחלקות האקדמיות ובמעבדות, במחלקות המנהליות ובפעילויות השונות.
  לצורך כך, פותחו לאחרונה כלים חדשים ושיטות מתקדמות ליישום הגישה בסביבה האקדמית, הכוללים מערכת ממוחשבת לניהול סיכונים בניסויים ובמעבדות, נוהלי חירום, לומדות ועוד.
  במקביל, אנו פועלים לפיתוח חשיבה בטיחותית אצל הסטודנטים 
  בתחומי ההנדסה השונים במסגרת הכשרתם כהמהנדסים.