ניהול-בטיחות-בעבודה

מגוון שירותים לניהול בטיחות מקצועי אפקטיבי


ניהול הבטיחות בארגון מקיף שורה ארוכה של נושאים המחייבים לימוד, חשיבה, מחקר, תכנון, בחירת בעלי תפקידים, כתיבת נהלים, הדרכה והטמעה, קביעת מנגנוני פיקוח, בקרה, אכיפה והפקת לקחים. אנו יכולים לסייע לכם בתכנון ויצירת מערך הבטיחות הארגוני שלכם ומתן ליווי מקצועי לבחינת עמידה ביעדים והכנסת שיפורים ותיקונים לכל אורך הדרך.
 
 • בואו נמסד את זה


  מיסוד מערך ארגוני לטיפול  בבטיחות, בריאות תעסוקתית, גהות, איכות הסביבה וחירום מצריך תכנון וטיפול בשורה ארוכה של נושאים. אנו נשמח לייעץ ולהעניק לכם ליווי מקצועי עד למיסוד מלא של מערך הבטיחות בארגון.

  חדש  - סיוע והכנה ל ISO 45001  - התקן לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

  אלו התחומים בהם נוכל לסייע לכם:
 •  
  • הגדרת תפקידים, סמכויות וממשקי עבודה - הגדרת בעלי תפקידים ומרכיבי התפקיד,Ÿ הגדרת תחומי אחריות וסמכויות לכל בעל תפקיד,Ÿ הגדרת ממשקי עבודה, יחסי גומלין, גבולות גיזרה בין בעלי התפקידים במחלקת הבטיחות לבין גורמים ניהוליים ומקצועיים שונים בארגון,Ÿ שיפור קשרי עבודה וממשקים עם גורמים מחוץ לארגון כגון: רשויות החוק, גורמי חירום והצלה וכיו"ב,Ÿ כתיבת והפקת פק"ל מחלקת הבטיחות.

  • מדיניות פנים ארגונית לבטיחות - סיוע בפיתוח, גיבוש וכתיבה של מדיניות פנים ארגונית לבטיחות, יעדים ומדדים לבטיחות בארגון, נהלים פנים ארגוניים והוראות בטיחות.
 •  
  • ועדות בטיחות - לווי ו/או הנחיית ישיבות יעילות פוריות וקצרות: סיוע בגיבוש סדר יום,Ÿ הצגה אפקטיבית של אירועי בטיחות ולקחיהם,Ÿ גישור על מחלוקות בוועדה,Ÿ קירוב עמדות,Ÿ ניסוח החלטות ברורותŸ והפקת פרוטוקול מסודר.
 •  
  • פיקוח וביקורת - הכשרת מחלקת הבטיחות והנאמנים לביצוע פיקוח אפקטיבי: בניית רשימות תיוג,Ÿ מפגש פרודוקטיבי עם המפוקח,Ÿ מסירת משוב וביקורת בונה,  Ÿ גיבוש מדרג סנקציות והטלתן באופן מידתי, הוגן ואפקטיבי,Ÿ שימוש בתגמול חיובי כגורם מניע.
 •  
  • תרבות ארגונית - הטמעת נורמות פנים ארגוניות לדיווח על אירועי בטיחות ואירועי כמעט ונפגע וגיבוש כלים לדיווח.
   קיום תחרות פנים ארגונית למצויינות בבטיחות: גיבוש תקנון הפרס,Ÿ בחינה והערכה של עבודות, יוזמות והצעות שיפור,Ÿ ביקור במתקנים ובעמדות העבודה,Ÿ הפקת תעודות,Ÿ צילום העבודות הזוכות והזוכים (וידיאו, סטילס)  עריכת מצגת קצרה/סרטון,Ÿ עריכת טקס מצטיינים וחלוקת פרסים ותעודות לזוכים.
 •  
  • סיוע למנהל הבטיחות/ממונה הבטיחות - ליווי אישי וחניכה מקצועית למנהלי בטיחות חדשים, ייעוץ לממוני בטיחות ותיקים וסיוע בפתרון דילמות מקצועיות וניהוליות, סיוע בהכנת דו"ח נתונים ענייני ומצגת מרשימה להצגה בדיון הנהלה/ סקר הנהלה/ וועדת בטיחות.