מיסוד-מערך-הדרכות-בטיחות

מיסוד מערך הדרכות בטיחות פנים ארגוניות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999, מחייבות מעסיקים להעביר מידע לעובדים בדבר הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ולמסור להם הוראות לשימוש, הפעלה ולתחזוקה של הציוד, החומרים ותהליכי העבודה באופן בטוח שלא יהווה סיכון לבריאותם. את המידע יש להעביר גם באמצעות הדרכה בדבר מניעת הסיכונים. את ההדרכה צריך לקיים על ידי איש מקצוע לפחות אחת לשנה. 

מקומות העבודה משקיעים ממון רב בקיום הדרכות שוטפות לעובדים ולמנהלים על מנת להקנות להם ידע בנוגע לנהלי הבטיחות ודרכי יישומם, אך לעיתים מזומנות ההתוצאה מאכזבת. תכנית הדרכות טובה, מבטיחה שתכנית הבטיחות תשיג את יעדיה ותצליח לצמצם סיכונים ולמנוע תאונות. לצורך כך, נדרשים ארגונים ומפעלים להקים מערך מסודר, שיטתי ומובנה של הדרכות ולמסד את התחום.

אנו מספקים ייעוץ מלא למיסוד מערך הדרכות בטיחות בארגונים הכולל את השירותים הבאים:
 
 • מיסוד מערך פנים ארגוני להדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית - השירותים שלנו  כתיבת נהלים - כתיבת נוהל הדרכת עובד חדש/נוהל הדרכת קבלנים/הדרכת סטודנטים ועוד

  תכנית הדרכות שנתית  - בניית תכנית הדרכות שנתיות בהתאם לתקנות תכנית לניהול הבטיחות, ניהול הדרכות הבטיחות בארגון, כולל זימון העובדים להדרכות וביצוע הרישום והמעקב

  הדרכות שנתיות לעובדים ולאנשי הבטיחות - ארגון הדרכה שנתית של עובדים ורענונים בתחומי הבטיחות והגיהות וארגון הדרכות לאנשי הבטיחות, השתלמויות והעמקות מקצועיות וימי כשירות לממונים

  ארגון סיורים וכנסים - ארגון סיורים מקצועיים בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית וארגון כנסים וימי עיון למנהלים ולעובדים בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית

  הסמכת הממונה למדריך בטיחות - הקניית יכולות לממונה הבטיחות בתחום ההדרכה ושיפור כישוריו (הסמכה כמדריך בטיחות)

  הדרכת נאמני הבטיחות - מתן הדרכות לנאמני הבטיחות שיקנו להם ידע ויסייעו ברתימתם ועידודם לפעול למען מטרות הארגון בתחום הבטיחות

  תרגילי חירום - תכנון וביצוע תרגילי חירום והצלה כולל בנק אירועים והפעלת מנהלת תרגיל ובקרה. בניית תיק לקחים מתרגילים.

  עזרים – העברת השתלמות לבניית מצגות בטיחות אפקטיביות ועיצובן, סיוע בבניית מצגות מסוג PowerPoint ,Keynote ,Prezi, צילומי וידאו וסטילס לצרכי הדרכה, הפקת עלון/ביטאון בטיחות ארגוני (מקצועי, אסתטי ומעניין), הפקת כרזות בטיחות פנים ארגוניות.