כתיבת-תכנית-ניהול-בטיחות-בהתאם-לתקנות

הכנת תכנית לניהול הבטיחות בהתאם לתקנות החדשות


יורם אלעזרי הוביל את כתיבת התקנות ואישורן בכנסת. כיום הוא מלמד ומכשיר את ממוני הבטיחות בישראל לצורך הסמכתם כמכיני תכנית לניהול הבטיחות.

לצד הפעילות בתחום ההכשרה המקצועית,
אנו ערוכים לסייע לכם בפועל בכתיבת והכנת תכנית לניהול הבטיחות בארגונכם כמתבקש על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג - 2013. לקראת הכנת התכנית תקבלו הסברים מלאים על אופייה, מטרותיה וחלקיה, ולאחר שתקבלו רקע מספיק אפשר יהיה לגשת למלאכה.

אתם יכולים ליהנות מחבילת שירותים מלאה, או להיעזר בנו באופן מודולארי בהתאם לרמת הצורך שלכם:
 • שלב 1 - הסברה


  את ההסבר על התקנות ועל התכנית ואופן מימושה תקבלו באמצעות סדרת הרצאות:
   
 • שלב 2 - כתיבת תכנית על פי דרישה

   
  • ליווי וחניכה ו/או בקרה למכין התכנית לניהול הבטיחות / ממונה הבטיחות
  • הכנת פרקים בתכנית לפי דרישת הלקוח
  • סיוע בניתוח סיכונים לתהליכי עבודה ומתקנים בארגון
  • בניית סקרי סיכונים פשוטים לביצוע, הנערכים על ידי סגל העובדים
  • הכנה והפקה של תכנית מלאה לניהול הבטיחות בהתאם לתקנות
  • הטמעת דרישות התקנות החדשות בארגון (כולל תכנית להטמעה)
  • ביצוע מעקב עיתי לגבי מידת העמידה בתכנית וביעדיה