כנס-ההקמה-של-האגודה-2652015
 • מצגות מהכנס

  האגודה הישראלית להנדסת בטיחות ומטרותיה - יורם אלעזרי – יו"ר האגודה  מצגת - סוגיית הבטיחות - אשר גרנר – ר' אגף רישוי עסקים ואתרי רחצה – משרד הפנים  מצגת - הצעת חוק הסדרת העיסוק של מורשי בטיחות - עו"ד יעקב דודזון – חבר הנהלת האגודה


  תזכיר חוק הסדרת העיסוק של מורשים לבטיחות-עו"ד יעקב דודזון from Yoram Elazary


  כלים מתקדמים להדרכה אפקטיבית לבטיחות - איציק לוי - סמנכ"ל בו"ב בטיחות וביטחון

   
 • תכנית כנס ההקמה של
  האגודה הישראלית להנדסת בטיחות– איל"ב (ע"ר) ISSE
  שנערך ביום שלישי, 26 במאי 2015, במרכז האקדמי רופין
   
  תכנית הכנס
  14:30-15:00 התכנסות ורישום
  מושב ראשון
  15:00-16:50
  ברכות
  הצגת האגודה ומטרותיה
  יורם אלעזרי – יו"ר האגודה
  מגמות בתאונות העבודה בשנים 2010-2014
  נועם רענן – מנהל תחום מחקר ומידע בבטיחות משרד הכלכלה
  מבט לעתיד –  עיקרי המלצות ועדת אדם
  הועדה הציבורית לקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית במדינת ישראל
  יורם אלעזרי – יוזם ומרכז הועדה הציבורית
  16:50-17:20 הפסקת קפה
  מושב שני
  17:20-19:00
   
  הצעת חוק הסדרת העיסוק של מורשים לבטיחות
  עו"ד יעקב דודזון – ממייסדי האגודה וחבר הנהלה
  מטרת החוק היא להסדיר עיסוק של  מורשי בטיחות בתחומי בטיחות,
  כך שרק מי שרשום במרשם מורשי הבטיחות יהיה רשאי לתת אישור בטיחות.
  • יוסברו תכלית החוק, הדרישות והתנאים המוצעים בתזכיר החוק
  • תוצג עמדת האגודה כפי שהוגשה למשרד הכלכלה
    חדשנות בלמידה אפקטיבית בבטיחות
  איציק לוי - סמנכ"ל בוב בטיחות ובטחון בע"מ
  התייחסויות וסיכום
  19:00-19:30
  דיאלוג עם הקהל - הצעות ורעיונות לקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית
  קול קורא לוועדות ולצוותים המקצועיים
    חלוקת אישורי כשירות ותעודות חבר