הדרכות-למנהלים
 • הדרכות למנהלים בנושא תקנות תכנית לניהול הבטיחות
  אנו ממשיכים לקיים מפגשי הדרכה למנהלים הרוצים ללמוד ולהבין את התקנות החדשות.
  מוסדות ארגונים וחברות רבות מזמינים את חברתנו להדרכה ממוקדת למנהלים בה אנו מסבירים את הרקע והתפיסה הכוללת של התקנות ומתמקדים באחריות המנהל שעיקרה: לגבש ולאשר מדיניות הבטיחות, לקבוע יעדים ומדדים, להגדיר את רמת הסיכון הקביל במקום העבודה, לפקח על תהליך ניהול הסיכונים, לוודא כי הופקו והוטמעו לקחים, לאשר התכנית לניהול הבטיחות בחתימתו ולהחליט לגבי הקצאת המשאבים הדרושים ליישומה.
  אנו מבהירים את המונח – "סיכון קביל" וכיצד יש להתייחס אליו במקום העבודה. בנוסף, אנו מלמדים כיצד קיום הדרישות עשוי לעמוד כהגנה טובה למנהל במקרה של תאונה.

  אל תחכו !  לחצו כאן והזמינו עכשיו הדרכה למנהלים
   
     " מר יורם אלעזרי העביר הרצאה לצוות המנהל של חברתנו, לצורך התארגנות להטמעת תקנות הבטיחות  בעבודה החדשות.
       ההרצאה היתה חשובה, ותרמה רבות לצוות המנהל בהבנת הדרישות והמגמות בתחום ניהול הבטיחות בעבודה.
       ממליץ על הרצאה זאת לכל הנהלת ארגון ביצועי ויצרני."
  איציק צורן - סמנכ"ל לתפעול וייצור שח"מ מקורות ביצוע בע"מ

  ההרצאה היתה מצוינת, ברמה מקצועית גבוהה מאוד והיוותה נדבך נוסף וחשוב בהדרכת המנהלים."
  שי שגב - מנהל בטיחות אישית ובריאות גהותית קבוצת בז"ן

  " בתאריך 05/11/2014 הרצאת למנהלים בעיריית תל אביב-יפו הרצאה מרתקת בנושא "התקנה בדבר התכנית לניהול בטיחות".
  ההרצאה זכתה לתגובות חיוביות של המנהלים ואנו בטוחים שיש בה כדי לתרום להגברת המודעות לבטיחות בעירייה.
  אנו רוצים להודות לך על כך ונשמח כמובן להזמינך להרצאות בפורומים עירוניים גם בעתיד."
                              אלכס דרדיק - מנהל מטה הבטיחות והגיהות בעבודה עיריית תל אביב-יפו