הדרכות-בטיחות-הרצאות-סדנאות

 • הפעילות שלנו בתחום העברת ידע והקניית כלים לתחום הבטיחות והגהות כוללת: הרצאות מבוא, סדנאות יישומיות והדרכות פעילות. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר לצורך התאמת סוג הפעילות לצרכים שלכם.

  • תפיסת הבטיחות בארגון - הרצאת מבוא על פיתוח הגישה הפרואקטיבית לניהול בטיחות בארגון
   (אפשרות גם לסדנא בת 6 מפגשים)
  • ניהול סיכונים – יישום מעשי של שיטות וכלים
  • הפקת לקחים מתאונות ואירועי בטיחות – מתחקיר לתחכים – הכשרת מנהלים וממוני בטיחות לעריכת תחקיר מקצועי המבוסס על ממצאים ועובדות, איתור גורמים ישירים, גורמים תורמים וגורמי שורש.
  • אחריות מנהלים - הרצאות לסגל ההנהלה הבכיר ולמנהלים בדרגי ביניים בנושא אחריות מנהלים, והגנות למנהלים לאור התקנות החדשות. קרא עוד>>
  • הפקת תכנית לניהול הבטיחות - הרצאה (אפשרות ליום עיון) לגורמים המקצועיים ולאנשי הבטיחות לגבי הפקת התכנית וניהולה המעשי, כתיבת מדיניות בטיחות לארגון, הצבת יעדים ומדדים, ניהול סיכונים, ביצוע בקרה שוטפת על יישום התכנית, אומדן והערכת תקציב, ממשקים ושיתופי פעולה עם וועדת הבטיחות ועם חברי ההנהלה במקום העבודה.
  • תקן ISO45001מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה - יום עיון להבנה מעמיקה של התקן ודרישותיו, והרעיונות והעקרונות העומדים בבסיסו. במסגרת יום העיון נסביר את המשותף והשונה מתקן 18001 וכיצד ניתן להערך נכון וביעילות להתעדה 
  • הסמכת נאמני בטיחות - השתלמות מסמיכה בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה הכוללת יסודות תורת הבטיחות, ארגון הבטיחות והגיהות בעבודה, ועדת הבטיחות ופעולותיה, ארגונומיה – הנדסת אנוש, שימוש נכון בציוד מגן אישי, סיכוני אש וכימיה ועוד. וגם - אנו מכשירים נאמני בטיחות בכירים ומלמדים אותם תכנים מתקדמים.
  • השתלמות ארגונית מרוכזת בה ניתן להתמקד בתכנים  הרלוונטים לעולם התוכן של הארגון (לדוגמה - נאמני בטיחות במוסד אקדמי-מחקרי). 
   
  מרכאותכן, אני רוצה להזמין הרצאה, סדנה או הדרכה »