איך-לפנות-לרשויות-המדינה-ייעוץ

איך לפנות לרשויות המדינה? ייעוץ


כמי שישב בראש הפירמידה של הפיקוח על הבטיחות והבריאות בעבודה במשרד הכלכלה, נחשף יורם אלעזרי להרבה מאוד פניות מיותרות, לא ממוקדות או חסרות סיכוי שנשלחו אל מינהל הבטיחות על ידי מנהלים או ממוני בטיחות. פעמים רבות ניתן היה לפתור בעיות בדרכים אחרות לחלוטין מהאופן שבו ביקשו הפונים לפתור את בעיותיהם.

על מנת להימנע מביורוקרטיה מיותרת, מפעילויות נטולות סיכוי ומהתנהלות לא נכונה ואף מזיקה מול הרשות, נשמח לספק לכם ייעוץ מקצועי והכוונה הן באשר לבחירת דרך הפעולה, ניסוחה והגורם המתאים לקבלת הפנייה ולטיפול בה.

אנחנו לא פונים בשמכם וגם לא עוסקים בהפעלת קשרים. הייעוץ הינו מקצועי גרידא ויסייע לכם בקבלת החלטות וביצירת פניה נכונה, אפקטיבית ואיכותית לגורם הרלוונטי.
 • מה כולל הייעוץ?


  הייעוץ כולל מיקוד הבעיה והיקפה  בחינת חלופות לטיפול בבעיה והמלצה על חלופה מועדפת. אם הוחלט לפנות לפקידות הממשלתית אנו נסייע לכם באיתור והמלצה על הגורם המתאים והמוסמך לטיפול בבעיה, נכין אתכם לפגישה תכליתית או נסייע לכם בניסוח פניה בכתב  סיוע בהבנת המענה של הרשות לפנייה ומשמעויותיו ♦ יעוץ והדרכה לניהול דו-שיח קונסטרוקטיבי מול הרשות  ובכלל זה ♦ ניתוח תורפות, כשלים או סיכונים אליהם הפונה עלול להיחשף אם הוא פונה לרשות. 

  מרכאותכן, אני רוצה להתייעץ עם יועץ בטיחות מומחה »

  מרכאות
  כן, אני רוצה להתייעץ עם יועץ בטיחות מומחה »
 • תחומים לקבלת ייעוץ

  בקשות לקבלת הקלות/פטורים/הכרה

  • בקשה לקבלת אישור חריג בנוגע לקורסי בטיחות
  בקשה להכרה בהשכלה שוות ערך לצורך
  הסמכה בתחומי בטיחות
  בקשה לקבלת פטור מדרישות (לדוגמה –
  מינוי ממונה בטיחות, ועדת בטיחות,
  תכנית לניהול הבטיחות, עבודה במקום מוקף ועוד)
  בקשה לקבלת הקלות בדרישות
  בקשה לקבלת היתר, הסמכה, רישוי
  בקשה להכרה בימי כשירות
  בקשה להכרה כמרצה/מדריך בטיחות

  בקשות לקבלת אישורים

  בקשה לאישור מינוי כממונה על הבטיחות
  בקשה לקבלה/חידוש אישור כשירות
  פניה לקבלת אישור כמוסד מורשה
  בקשה לקבלת אישור לפתיחת קורס או השתלמות

  הגשת תלונה

  תלונה/דווח על הפרות או מפגעים
  תלונה או קובלנה על הרשות או על עובד הרשות
  פניה או דווח – אנונימי

  הגשת ערעורים

  ערעור על החלטה, צו, הוראה, השעייה, פסילה, סירוב
  ערעור על החלטת ועדת קבלה/הסמכה

  הצעות ויוזומות

  הצעה לשינוי נוהל, שינוי חקיקה
  הצעה ליזום נוהל או חקיקה
  הצעות לרשות ויוזמות

  הכנה לקראת מפגש עם גורמי פיקוח

  התנהלות נכונה מול מפקח
  התנהלות נכונה מול חוקר
  הכנה לשיחה/ דיון עם גורמי הרשות
  הכנה לועדת קבלה/הסמכה
  הכנה לביקור פיקוח על העבודה

  שונות

  בקשה לקבלת סיוע מהפיקוח
  הגשת בקשה/הצעה לתקצוב/תמיכה
  בקשה לקבלת מידע, נתונים או בירורם
  הארכת תוקף לרישיון או התר
  בקשה לזירוז טיפול / הליך
 • מה הייעוץ הזה איננו?


  חברת YESafety לא תפנה במקומכם וגם לא בשמכם לשום גורם ממשלתי או אחר, אלא רק תסייע לכם לפנות בצורה עניינית ונכונה. כמו כן, אנחנו לא נייצג אתכם מול הרשות ולא נשתתף בפגישות עם נציגיה. הייעוץ אינו ייעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

  מרכאותכן, אני רוצה להתייעץ עם יועץ בטיחות מומחה »
  מרכאות
  כן, אני רוצה להתייעץ עם יועץ בטיחות מומחה »