אבחון-ארגוני-בתחום-הבטיחות

אבחון ארגוני בתחום הבטיחות


לכם ולנו זה ברור שחשוב לכם להיות עם אצבע על הדופק ולקבל תמונת מצב אמיתית ואובייקטיבית על רמת הבטיחות בארגון או במפעל. השאלה היא האם היום אתם מקבלים תמונה מהימנה. האם העובדים ישתפו פעולה וידווחו אמת באשר למידת השמירה על נהלי הבטיחות, מידת האמון שהם רוחשים לנהלים ומידת הפיקוח עליהם? כל מי שחי את העולם הארגוני מבין, שאין נביא בעירו ורק אבחון ארגוני המתבצע על ידי בר סמכא מקצועי ואובייקטיבי, יוכל לספק לכם את המידע הנחוץ לכם. זה בדיוק מה שאנחנו מציעים לכם.

אבחון בטיחות באמצעות YESafety, יסייע לכם לחשוף נקודות תורפה שעלולות לסבך את הארגון עם החוק והרשויות, ויאפשר לכם למנוע עימותים ומצבי קונפליקט בין עמיתים לעבודה ובין איש הבטיחות ליתר בעלי התפקידים. אבחון בטיחות אמין יסייע לגיבוש נהלים ברורים, לזיהוי נהלים קיימים שהינם בבחינת "גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה" ולבחינת חלופות אפקטיביות יותר. האבחון יספק לכם נקודת מוצא להשוואת נתונים ולבחינה מחודשת של תכנית לניהול הבטיחות הקיימת לאור עמידה או אי עמידה ביעדים שהוצבו.

הממצאים נשמרים בסוד ומועברים למזמין בלבד.
 
אנו מציעים לכם ייעוץ מקצועי וליווי לצורך ביצוע האבחונים הבאים:
 • הרגולציה ומידת הציות לדרישות הבטיחות


  אנו נבצע סריקה ומיפוי ארגוני של הרגולציה המחייבת את ארגונכם /מפעלכם בתחומי הבטיחות והגיהות ונעריך את מידת הציות לחוקים ולדרישות בארגון. 
 • שאלונים וסקרים פנים ארגוניים

   
  • נערוך עבורכם שאלונים ונבצע סקרי ידע ומודעות לבטיחות בקרב העובדים וניתוחם

  • נבצע סקרי עמדות בקרב עובדים ומנהלים לגבי גישתם לבטיחות ותפיסתם את ניהול הבטיחות בארגון ואת מחלקת הבטיחות בפרט. (אקלים בטיחות)


  מרכאותכן, אני רוצה לקבל הצעה לאבחון בטיחות ארגוני »